Υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση
Απόφαση Ε.Π.Α.Θ 261/1/23.2.2018

Αναζήτηση στοιχείων δικαιούχου


 • Πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά 3 πεδία από την κατηγορία «Στοιχεία Δικαιούχου» και 3 πεδία από την κατηγορία «Στοιχεία Φακέλου» για την ταυτοποίηση των στοιχείων.
 • Η συμπλήρωση των πεδίων πρέπει να γίνεται με κεφαλαία γράμματα.
 • Όλα τα πεδία να συμπληρώνονται ακριβώς όπως δηλώθηκαν στην αναγγελία.
 • Για τα Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες) στο πεδίο ΕΠΩΝΥΜΟ να συμπληρώνεται ολόκληρη η επωνυμία και στο πεδίο ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ να συμπληρώνεται υποχρεωτικά “ΟΧΙ”.
 • Ο αριθμός κυκλοφορίας συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα και χωρίς κενά.
 • Σε περίπτωση διευκρινήσεων επικοινωνήστε με τα γραφεία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης στο τηλέφωνο 2155552460.
 • Στοιχεία Δικαιούχου

  Στοιχεία Φακέλου  ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ή ΑΡ.ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΑΦΜ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Ο.Υ ΠΟΣΟ

  Επικοινωνία